Авторизация
Крутые фишки

Osprey PL WBH 044 Bitwa pod Mons Graupius 83

Osprey PL WBH 044 Bitwa pod Mons Graupius 83 Osprey PL WBH 044 Bitwa pod Mons Graupius 83

Rzymianie rozpoczę li podbуj Brytanii w roku 43. W poł udniowej Anglii proces romanizacji przebiegał szybko. Miejscowa ludność zaakceptował a rozwуj miast i przejęł a od Rzymian pewne elementy kultury i cywilizacji. Mimo to na terenie prowincji walczył o i ginęł o już ie pokolenie ż oł nierzy, a duż a część Wailii i pуł nocnej Anglii nadal wymagał a nadzoru wojskowego. Panują cy w Rzymie wł adcy z dynastii Flawiuszуw chcieli, by ostateczny podbуj Brytanii i włą czenie jej do cesarstwa był y ich zasł ugą. Pokonanie plemion kaledoń skich pod Mons Graupius w roku 83 zbliż ył o ich do urzeczywistnienia tego planu. Rzymski historyk Tacyt pisał jednak, ż e Brytania został a ujarzmiona i wnet znуw poniechana (perdomita Britannia et statim omissa, Dzieje I 2). Po bitwie oczy cesarzy zwrуcił y się ku dł ugim granicom biegną cym wzdł uż rzek w kontynentalnej Europie, ktуre był y bardziej naraż one na niebezpieczeń stwo. Nigdy wię cej armia rzymska nie zapuś cił a się tak daleko.

Автор: Duncan B. Campbell
Издательство: Osprey Publishing
Год издания: 2011
Язык: польский
Страниц: 98
Формат: PDF
Размер: 36 Mb


Метки: военная история, Издательство «Osprey Publishing», Книги 2011 года, Duncan B Campbell, Книги в PDF, Язык: польский

  • Комментарии [0]
  • Просмотров: 256 |
Поделитесь с друзьями:
Похожие публикации:
Комментарии:
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
[001] | [002] | [003] | [004] | [005] | [006] | [007] | [008] | [009] | [010] | [011] | [012] | [013] | [014] | [015] | [016] | [017] | [018] | [019] | [020] | [021] | [022] | [023] | [024] | [025] | [026] | [027] | [028] | [029] | [030] | [031] | [032] | [033] | [034] | [035] | [036] | [037] | [038] | [039] | [040] | [041] | [042] | [043] | [044] | [045] | [046] | [047] | [048] | [049] | [050] | [051] | [052] | [053] | [054] | [055] | [056] | [057] | [058] | [059] | [060] | [061] | [062] | [063] | [064] | [065] | [066] | [067] | [068] | [069] | [070] | [071] | [072] | [073] | [074] | [075] | [076] | [077] | [078] | [079] | [080] | [081] | [082] | [083] | [084] | [085] | [086] | [087] | [088] | [089] | [090] | [091] | [092] | [093] | [094] | [095] | [096] | [097] | [098] | [099] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142]