Авторизация
Крутые фишки

Osprey PL WBH 029 Bitwa pod Termopilami 480 pne

Osprey PL WBH 029 Bitwa pod Termopilami 480 pne Osprey PL WBH 029 Bitwa pod Termopilami 480 pne

Trzydniowa bitwa o wą ski przesmyk Termopile ma do dziś status legendy, heroicznej walki, w ktуrej Leonidas, krуl Sparty (i, jak sam uważ ał, potomek męż nego Heraklesa, pogromcy lwуw), oraz 300 wybranych zginęł o męż nie, usił ują c powstrzymać Persуw. Z tej poraż ki wyrosł o panują ce wś rуd pуź niejszych generacji Grekуw przekonanie, ż e Spartan ie przestrzegali swoich ż elaznych praw i nigdy się nie cofali, choć był a to opinia powstał a w znacznej mierze dzię ki tej bitwie. Nie dziwi zatem zbytnio, ż e ze wszystkich bitew tego, co Grecy nazywali wydarzeniami medyjskimi, my zaś wojnami perskimi, ź rуdł em najwię kszej dumy są Termopile — jedna z owych, by uż yć sł уw Michela de Montaigne, klę sk, ktуrych tryumf wspanialszy jest nad zwycię stwo (O kanibalach, 1580). Ś mierć na polu bitwy postrzega się jako najwyż szą spartań ską cnotę, a obraz dzielnych Spartan walczą cych z perskimi wojskami w skalistym przesmyku nadal budzi emocje wspуł czesnych czytelnikуw.

Автор: Nic Fields
Издательство: Osprey Publishing
Год издания: 2010
Язык: польский
Страниц: 98
Формат: PDF
Размер: 38 Mb


Метки: военная история, Издательство «Osprey Publishing», Книги 2010 года, Nic Fields, Книги в PDF, Язык: польский

  • Комментарии [0]
  • Просмотров: 305 |
Поделитесь с друзьями:
Похожие публикации:
Комментарии:
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
[001] | [002] | [003] | [004] | [005] | [006] | [007] | [008] | [009] | [010] | [011] | [012] | [013] | [014] | [015] | [016] | [017] | [018] | [019] | [020] | [021] | [022] | [023] | [024] | [025] | [026] | [027] | [028] | [029] | [030] | [031] | [032] | [033] | [034] | [035] | [036] | [037] | [038] | [039] | [040] | [041] | [042] | [043] | [044] | [045] | [046] | [047] | [048] | [049] | [050] | [051] | [052] | [053] | [054] | [055] | [056] | [057] | [058] | [059] | [060] | [061] | [062] | [063] | [064] | [065] | [066] | [067] | [068] | [069] | [070] | [071] | [072] | [073] | [074] | [075] | [076] | [077] | [078] | [079] | [080] | [081] | [082] | [083] | [084] | [085] | [086] | [087] | [088] | [089] | [090] | [091] | [092] | [093] | [094] | [095] | [096] | [097] | [098] | [099] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142]